Energetikai tanúsítványok készítését vállaljuk szegeden, valamint csongrád megye egész területén

Mi az az energetikai tanúsítvány?

Több mint egy dokumentum. A tanúsítvány egy olyan igazoló okirat, amely egy számítási módszer alapján meghatározza az adott ingatlan éves energetikai teljesítőképességét. Ezenkívül minden tanúsítás tartalmaz egy javaslatot, mely a külső határoló szerkezetek és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítését vázolja fel. Így lehetőség nyílik egy költséghatékony fejlesztésre, így komfortosabbá és energiatakarékosabbá válhat az ingatlan.

Mikor kell:

Új épület építése esetén a használatba vételi eljáráskor

meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása esetén a vevő részére át kell adni

meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) bérbeadása esetén (egy évet meghaladó időintervallum) a bérlőnek be kell mutatni

Pályázatok esetén, a meglévő és tervezett állapotra


Mikor nem kell:

50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (nem vonatkozik az 50 m2-nél kisebb alapterületű lakásokra)

az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

a maximum 2 évi használatra tervezett épületre, sátorszerkezetre;

hitéleti rendeltetésű épületre;

mezőgazdasági rendeltetésű épületre, bizonyos műhelyre vagyaz ipari területen lévő épületre

A vonatkozó jogszabályok teljes terjedelmében megtekinthetők:           176/2008. (VI.30.) Korm.rendelet


Meddig érvényes a tanúsítvány?

Egy tanúsítvány alap esetben 10 évig érvényes, kivéve ha:

a) az ingatlan olyan átalakítás/módosítást végeztek, amely befolyásolja az ingatlan energia fogyasztását (pl.: fűtési rendszer korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelés)

b) az energetikai követelmények megváltoznak. A kormányrendeletben foglalt jelenleg hatályos követelmények 2020. December 31.-éig érvényesek, ezt követően minden épületre az ún. közel nulla energiaigényű követelmények vonatkoznak

Vagyis ezekben az esetekben a meglévő tanúsítások érvénytelenné válnak, így szükség esetén az ingatlan energetikai besorolását újra el kell végeztetni.


Ki készíthet energetikai tanúsítványt?

A vonatkozó kormányrendeletben (266/2013. (VII. 11.)) előírt szakirányú végzettséggel, szakmai gyakorlati idővel, és az épületenergetikai tanúsítói jogosultsági vizsgával rendelkező személy, aki a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara regisztrált tagja. Rendelkezik jogosultsági számmal, mellyel a tevékenység végezhető. A vállalkozás vezetője TÉ 06-6585 számmal rendelkező építészmérnök.

A tanúsítány készítés menete:

1) kapcsolat felvétel bármelyik elérhetőségen, időpont egyeztetés a helyszíni felméréshez

2) helyszíni felmérés (max. 45 perc) társasházi ingatlan esetén szükséges a tulajdoni lap másolata, vagy adásvételi szerződés, mely tartalmazza az ingatlan pontos helyrajzi számát és alapterületét

3) energetikai számítás elvégzése és a tanúsítás hitelesítése

4) energetikai tanúsítvány átadása emaiben vagy postai úton

Érdemes energetikai tanúsítványt készíttetni? IGEN. Miért?

1) Kötelező az energetikai besorolást elvégeztetni a használatbavételi eljáráskor, adás-vétel esetén, az 1 évet meghaladó bérbeadás során, valamint az energetikai beruházásokat támogató pályázat esetén


2) energetikai szempontból megmutatja az adott ingatlan hátrányait, valamint javaslatot tesz a korszerűsítésre, ezáltal javítható az energia megtakarítás és a komfort érzet

3) az épület egy energetikai minősítést kap, ami vonzóbbá teheti azt a piac számára

Európai Uniós irányelvek

Az Európai Unió kiemelt célja a klímaváltozás megfékezése. A tagországok mindegyikben bevezették az energetikai tanúsítási rendszert, valamint a magasabb energiahatékonysági követelményeket, hogy csökkentsék az ingatlanok energiafogyasztását és környezetszennyezését.

Garancia

Garantáljuk a tanúsítások hitelességét, valamint, hogy a tanúsításokat jogosult mérnök készíti. A tanúsítás számítógépes feldolgozása jogtiszta Winwatt szoftver használatával történik.

Egy tanúsítvány akkor tekinthető hitelesnek, ha feltöltésre kerül az Országos Elektronikus Nyílvántartásba, ahol egy egyedi (HET) azonosítót kap. Ezzel az azonosítóval bármikor visszakereshető a rendszerben bárki számára. Továbbá erre a HET számra kell hivatkozni az adás-vételi vagy bérleti szerződésben.